Kitablar

Qayıdış Konsepsiyası

Qərbi Azərbaycan İcması. Bakı: 2023

PDF yüklə
Həqiqətin onomastikası

İbrahim Bayramov, Nazim Mustafa. Bakı: Şərq-Qərb. 2020

PDF yüklə
Zəngəzur toponimləri

Musa Quliyev. Bakı: Nurlar. 2013

PDF yüklə
Qərbi Azərbaycanın türk mənşəli toponimləri

İbrahim Bayramov. Bakı: Elm. 2002

PDF yüklə
Azərbaycan reallıqları: 1917–1920 [ingiliscə]

Anar İsgəndərli. İndiana: Xlibris. 2011

PDF yüklə
İrəvan xanlığı

Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. Bakı: Şərq-Qərb. 2007

PDF yüklə
Qərbi Azərbaycanın Dərələyəz mahalı

Həsən Mirzəyev. Bakı: Elm. 2004

PDF yüklə
Azərbaycan türklərinin Ermənistan SSR-dən deportasiyası: 1947–1953-cü illər [ingiliscə]

Əsəd Qurbanlı. Bakuı: Elm və təhsil. 2018

PDF yüklə
İrəvan xanlığının tarixşünaslığı

Zemfira Hacıyeva. Bakı: Çaşıoğlu. 2012

PDF yüklə
İrəvan məktəbləri

Əsgər Zeynalov. Bakı: Mütərcim. 2011

PDF yüklə
İrəvan xanlığı: Erməni vandallarının yox etdiyi İrəvan məscidləri [ingiliscə]

Nazim Mustafa. Bakı: 2016

PDF yüklə
İrəvan müsəlman sakinli vilayət olmuşdur

Səməd Sərdariniya. Bakı: Zərdabi LTD. 2014

PDF yüklə
İrəvan xanlığı: İrəvan qalası – qəhrəmanlıq simvolu [rusca]

Güntəkin Nəcəfli. Bakı: 2016

PDF yüklə
Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən: XVII yüzilliyin sonu – XIX yüzilliyin ortalarında

Elçin Qarayev. Bakı: Mürcətim. 2016

PDF yüklə
Qərbi Azərbaycanın tarixi coğrafiyası [rusca]

Sabir Əsədov. Bakı: “Azərbaycan” nəşriyyatı. 1998

PDF yüklə
Tarixin bir günü və ya bir günün tarixi

Mehriban Ələkbərzadə. Bakı: Təhsil. 2005

PDF yüklə
Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında törətdikləri əməllər barədə tarixi həqiqətlər [rusca]

Bakı: Nurlan. 2003

PDF yüklə
Qanlı illər [türkcə]

Məmməd Səid Ordubadi. Bakı: Qafqaz. 2007

PDF yüklə