Topaqaya

Topaqaya – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, sonralar keçmiş Qarakilsə (Sisian) rayonunda, hazırda isə Sünik vilayəti ərazisində dağ. Ağudi (Aquti) kəndinin ərazisində yerləşir.

Toponim “qalaq, yığın” mənasında işlənən “topa” sözü ilə Azərbaycan dilində “dağ” mənasında işlənən “qaya” sözündən əmələ gəlmişdir.