Zamanın Arxacı

Zamanın Arxacı – keçmiş İrəvan quberniyasının İrəvan qəzasında, sonralar keçmiş Ellər (Kotayk, Abovyan) rayonunun, hazırkı Kotayk vilayətinin ərazisində yaylaq. Vilayətdəki Göykilsə (Kaputan) kəndinin ərazisində yerləşir.

Toponim “Zaman” şəxs adı əsasında formalaşmışdır.