Zəngəzurda qalan izimiz

Vilayət Əliyev. Bakı: Nurlan. 2004