Zəngəzurda doğuldular, Anadoluda əbədiyyətə qovuşdular

Hacı Nərimanoğlu. Bakı, 2012