Zəngəzur hadisələri

Eloğlu Səbahəddin. Bakı: Azərnəşr. 1992