Zəngəzur dağlarında

Nəzər Heydərov. Bakı: Şərq-Qərb. 2016