Yolum düşə Zəngəzura: sənədli, bədii, ensiklopedik nəşr

Flora Xəlilzadə. Bakı: Araz. 2007