Yanıq

Yanıq – keçmiş İrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında, sonralar keçmiş Amasiya (Ağbaba) rayonunda, hazırda isə Şirak vilayəti ərazisində dağ. Çaxmaq (Kamxut) kəndində yerləşir.

Toponim Azərbaycan dilində “susuz, quru yer” mənasında işlənən “yanıq” sözü əsasında əmələ gəlmişdir.