Yamaxlı

Yamaxlı – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, sonralar keçmiş Qafan rayonunun, hazırkı Sünik vilayətinin ərazisində mövcud olmuş kənd. Zeyvə kəndinin yaxınlığında yerləşirdi.

Kənddə 1897-ci ildə 231 nəfər azərbaycanlı yaşamışdır. 1905–1906-cı illərdə erməni silahlı dəstələrinin törətdikləri qırğınlar nəticəsində kənd xaraba qalmışdır.

Toponim yamaxlı tayfa adı əsasında əmələ gəlmişdir.