Xotanan

Xotanan – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, sonralar keçmiş Gorus rayonunun, hazırkı Sünik vilayətinin ərazisində mövcud olmuş kənd. Qafqazın beşverstlik xəritəsində qeydə alınmışdır.

Kənddə 1873-cü ildə 53 nəfər, 1886-cı ildə 58 nəfər, 1897-ci ildə 74 nəfər, 1904-cü ildə 91 nəfər, 1914-cü ildə 81 nəfər yalnız azərbaycanlı yaşamışdır. 1918-ci ildə azərbaycanlılar erməni silahlı birləşmələrinin hücumuna və kütləvi qırğınlara məruz qoyulmaqla kənddən qovulmuşlar. 1920-ci ildə ləğv edilmişdir. Hazırda xaraba kənddir.

Toponim xotan türk tayfa adına cəmlik bildirən “-an” şəkilçisinin artırılması ilə düzəlmişdir.