Xanmədin

Xanmədin – keçmiş İrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasının, sonralar keçmiş Hamamlı (Spitak) rayonunun, hazırkı Lori vilayətinin ərazisində yaylaq. Vilayətdəki Saral (Nor Xaçakap) kəndindən cənubda yerləşir.

Toponim “Xanməd” şəxs adı əsasında formalaşmışdır.