Xərəvə

Xərəvə – keçmiş İrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasının, sonralar keçmiş Hamamlı (Spitak) rayonunun, hazırkı Lori vilayətinin ərazisində yaylaq. Qursalı (Arcahovit) kəndinin ərazisində yerləşir.

Azərbaycan dilinin qərb dialektində xaraba mənasında işlənən “xərəvə” sözündən əmələ gəlmişdir.