Vers

Vers – keçmiş İrəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz qəzasında, sonralar keçmiş Keşişkənd (Yeğeqnadzor) rayonunda, hazırda isə Vayotsdzor vilayəti ərazisində dağ. Dağın yüksəkliyi 3522 m-dir.

Toponim varsaq türk tayfasının adı əsasında əmələ gəlmişdir.