Vandalizm: tarixi adlara qarşı soyqırımı

Bakı: Təhsil. 2006