Ulu Öndər Heydər Əliyevin Zəngilan rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdəki nitqindən

29 dekabr 1996

Zəngilan Azərbaycanın gözəl bir guşəsidir, qədim Zəngəzur diyarının bir parçasıdır və qədim Azərbaycan diyarıdır.