Üçdüz

Üçdüz – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasının, sonralar keçmiş Mehri (Meğri) rayonunun, hazırkı Sünik vilayətinin ərazisində qışlaq.

Toponim say bildirən “üç” sözü ilə relyef bildirən “düz” sözünün əsasında formalaşmışdır.