Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən: XVII yüzilliyin sonu – XIX yüzilliyin ortalarında

Elçin Qarayev. Bakı: Mürcətim. 2016