Azərbaycan türklərinin Ermənistan SSR-dən deportasiyası: 1947–1953-cü illər [ingiliscə]

Əsəd Qurbanlı. Bakuı: Elm və təhsil. 2018