Tarixin qara səhifələri: Deportasiya. Soyqırım. Qaçqınlıq

Vaqif Arzumanlı, Nazim Mustafa. Bakı: Qartal. 1998