Tarixin bir günü və ya bir günün tarixi

Mehriban Ələkbərzadə. Bakı: Təhsil. 2005