Tariximiz. Torpağımız. Taleyimiz

İsrafil Məmmədov. Bakı: Adiloğlu. 2002