Tərsaçay

Tərsaçay – başlanğıcını Göyçə dağlarından götürən çay. Qaraqoyunlu dərəsindən keçir. Uzunluğu 58 km-dir. Ağstafaçayın sol qoludur.