Tərp

Tərp – keçmiş İrəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz qəzasında, sonralar keçmiş Paşalı (Əzizbəyov, Vayk) rayonunda, hazırda isə Vayotsdzor vilayəti ərazisində çay.

Hidronim Azərbaycan dilində “təpə” mənasında işlənən “tərp” sözü əsasında əmələ gəlmişdir.