Təngirçay

Təngirçay – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, sonralar keçmiş Mehri (Meğri) rayonunda, hazırda isə Sünik vilayəti ərazisində dərə.

Toponim Azərbaycan dilində “ensiz, dar sıldırımlı qaya” və “sıldırımlı, uçurumlu dərə” mənasında işlənən “təngi” sözü əsasında yaranmışdır.