Təhsil tariximizdən: İrəvan Pedaqoji Məktəbi

Cəfər Cəfərov, Cəlal Allahverdiyev. Bakı: 2017