Sutökülən

Sutökülən – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, sonralar keçmiş Qarakilsə (Sisian) rayonunda, hazırda isə Sünik vilayətinin Ağudi (Aquti) kəndi ərazisində dağ.