Şurnuxuçay

Şurnuxuçay – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, sonralar keçmiş Gorus rayonunda, hazırda isə Sünik vilayəti ərazisində çay.

Çay Şurnuxu kəndinin ərazisindən axdığı üçün “Şurnuxuçay” adlandırılmışdır.