Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları

Ziyadxan Nəbibəyli. Bakı: Nurlar. 2011