Sufilərin gizli işarələri həkk olunduğu Göyçə xalçası