Şirak

Şirak – hazırkı Ermənistanın şimal-qərb tərəfində yayla. Toponim “siraq” (şiraq) türk etnonimi əsasında formalaşmışdır.