Silinməz adlar, sağalmaz yaralar…

Həbib Rəhimoğlu. Bakı: Azərnəşr. 1997