Sarıdərə

Sarıdərə – keçmiş Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasında, sonralar keçmiş Vorontsovka (Kalinino) rayonunda, hazırda isə Lori vilayəti ərazisində dərə. Cücəkənd (Cunaşoğ) kəndində yerləşir.

Toponim türk dilində “böyük, iri”, “hündür, yüksək, dik dərə” mənasını bildirir.