Sackaha

Sackaha – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, sonralar keçmiş Qarakilsə (Sisian) rayonunda, hazırda isə Sünik vilayəti ərazisində dağ. Ağudi (Aquti) kəndində yerləşir.

Toponim Azərbaycan dilində işlənən “sac” və “mağara” mənasında işlənən “kaha” sözündən əmələ gəlmişdir.