Sələng

Sələng – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, sonralar keçmiş Mehri (Meğri) rayonunda, hazırda isə Sünik vilayəti ərazisində çay. Nüvədi (Nrnadzor) kəndinin içərisindən keçir.

Hidronim türk dilində “səs, səs-küy” mənasında işlənən “sələng” (salank) sözü əsasında formalaşmışdır.