Azərbaycan reallıqları: 1917–1920 [ingiliscə]

Anar İsgəndərli. İndiana: Xlibris. 2011