Quşdoğan

Quşdoğan – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Qazax qəzasında, hazırda isə Tavuş vilayəti ərazisində çay. Dilican şəhərində yerləşir.