Qurudərə

Qurudərə – keçmiş İrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında, keçmiş Hamamlı (Spitak) rayo-nunda, hazırda isə Lori vilayəti ərazisində dağ. Qızılörən (Şenavan) kəndinin ərazisində yerləşir.

Toponim “susuz” mənasında işlənən “quru” sözü ilə “dərə” sözünün birləşməsindən əmələ gəlmişdir.