Qurudağ

Qurudağ – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Qazax qəzasında, indi Dilican şəhəri ərazisində dağ.

Toponim Azərbaycan dilində “bitkisiz, çılpaq” mənasında işlənən “quru” sözü ilə “dağ” sözünün birləşməsindən əmələ gəlmişdir.