Qurdqulaq

Qurdqulaq – keçmiş İrəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz qəzasında, sonralar keçmiş Keşişkənd (Yeğeqnadzor) rayonunda, hazırda isə Vayotsdzor vilayəti ərazisində çay.

Hidronim “qurd” türk etnonimi əsasında formalaşmışdır.