Qoşabulaq

Qoşabulaq – keçmiş Tiflis quberniyasının Lori-Pəmbək qəzasının, sonralar keçmiş Böyük Qarakilsə (Kirovakan, Quqark) rayonunun, hazırkı Lori vilayətinin Hallavar kəndi ərazisində yaylaq.

Toponim “qoşa” və “bulaq” sözlərindən əmələ gəlmişdir.