Qoloybucaq

Qoloybucaq – keçmiş İrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında, keçmiş Böyük Qarakilsə (Kirovakan, Quqark) şəhəri ərazisində dağ. Şəhərdən 25 km qərbdə yerləşir. Hündürlüyü 2400 m-dir.

Toponim “bucaq” türk tayfa adı əsasında formalaşmışdır.