Qızılqoç

Qızılqoç – keçmiş İrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında, sonralar keçmiş Qızıl Qoç (Qukasyan) rayonunda, hazırda isə Şirak vilayəti ərazisində çay. Adı dəyişdirilərək əvvəlcə “Qukasyan”, daha sonra isə “Aşosk” qoyulmuşdur.