Qızılqaya

Qızılqaya – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, sonralar keçmiş Qafan rayonunda, hazırda isə Sünik vilayəti ərazisində dağ.

Toponimi qırmızı mənasında işlənən “qızıl” sözü ilə dağ mənasında işlənən “qaya” sözündən əmələ gəlmişdir.