Qırxlar

Qırxlar – Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, sonralar keçmiş Qarakilsə (Sisian) rayonunda, indi Sünik vilayəti ərazisində dağ.

Toponim avşarlardan olan qırıxlı türk tayfasının adı əsasında formalaşmışdır.