Qılıclıdərə

clıdərə – keçmiş İrəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz qəzasında, sonralar keçmiş Paşalı (Əzizbəyov, Vayk) rayonunda, hazırda isə Vayotsdzor vilayəti ərazisində dərə. Vilayətdəki Qılıclı kəndinin ərazisində yerləşir.

Toponim qılıclı türk etnoniminin adını əks etdirir.