Qazançı

Qazançı – keçmiş İrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında, sonralar keçmiş Ərtik (Artik) rayonunda, hazırda isə Şirak vilayəti ərazisində dağ. Qafqazın beşverstlik xəritəsində qeydə alınmışdır. Qazan türk tayfasının adı əsasında formalaşmışdır.