Qazan

Qazan – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, sonralar keçmiş Qafan rayonunda, hazırda isə Sünik vilayəti ərazisində dağ.

Toponim türk tayfasından olan “qazan” etnonimi əsasında əmələ gəlmişdir.