Qanqallı

Qanqal – keçmiş İrəvan quberniyasının Novo-Bəyazid qəzasında, sonralar keçmiş Çəmbərək (Krasnoselsk) rayonunda dağ. Toxluca kəndinin şimal-qərbində yerləşir.

Toponim “qanqal” bitki adına “-lı” şəkilçisinin qoşulması ilə əmələ gəlmişdir.