Qanlıgöl

Qanlıgöl – keçmiş İrəvan quberniyasının İrəvan qəzasında, sonralar keçmiş Vedi (Ararat) rayonunda, hazırda isə Ararat vilayəti ərazisində göl. Qaraqoyunlu kəndinin yaxınlığında yerləşir.

Hidronim türkmənşəli qanlı tayfasının adı əsasında əmələ gəlmişdir.